ŁOMŻYŃSKI KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ

email: biuro@klasterspoleczny.pl

Zarząd

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału oraz wspieranie rozwoju podmiotów Ekonomii Społecznej działających na terenie Subregionu Łomżyńskiego.

WRÓBLEWSKI TOMASZ – PREZES ZARZĄDU
DUDA BARBARA – WICEPREZES
WIŚNIEWSKI TOMASZ – SKARBNIK
KOZICKI KRZYSZTOF – CZŁONEK ZARZĄDU
LECHOWICZ MAREK – CZŁONEK ZARZĄDU