ŁOMŻYŃSKI KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ

email: biuro@klasterspoleczny.pl

Galeria

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału oraz wspieranie rozwoju podmiotów Ekonomii Społecznej działających na terenie Subregionu Łomżyńskiego.