ŁOMŻYŃSKI KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ

email: biuro@klasterspoleczny.pl

O nas

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału oraz wspieranie rozwoju podmiotów Ekonomii Społecznej działających na terenie Subregionu Łomżyńskiego.

Klaster jest Stowarzyszeniem, którego celem jest współpraca oraz rozwój ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Do klastra zapraszamy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, uczelnie wyższe,instytucje otoczenia biznesu, spółki z.o.o. non profit, przy współpracy jednostek badawczych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego działające na obszarze subregionu łomżyńskiego.
 
Dostrzegając korzyści wynikające z zacieśniania współpracy, a w szczególności uznając za wartościową koncepcję zorganizowania klastra, dnia 22 listopada 2013 roku w Łomży podmioty ekonomii społecznej, w tym: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe oraz organizacje wsparcia biznesu i nauki podjęły inicjatywę powołania Stowarzyszenia „Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej”.
 
Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału oraz wspieranie rozwoju podmiotów Ekonomii Społecznej działających na terenie Subregionu Łomżyńskiego.