ŁOMŻYŃSKI KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ

Ruszamy! Masz już pomysł – Łomżyński Szkolny Budżet Obywatelski

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału oraz wspieranie rozwoju podmiotów Ekonomii Społecznej działających na terenie Subregionu Łomżyńskiego.

Szkolny Budżet Obywatelski w Łomży

Celem projektu pn. Aktywni młodzi obywatele! – Łomżyński Szkolny Budżet Obywatelski jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej uczniów wieku 15 – 19 w mieście Łomża oraz nauczycieli poprzez wdrożenie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego – mówi koordynator projektu Tomasz Wróblewski

Działania projektowe obejmują 4 szkoły średnie w Łomży tj. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 oraz Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wyjaśnia Tomasz Wróblewski

15 października, 2022

Więcej informacji z tej kategorii

Konkurs NOWEFIO Edycja 2022

Konkurs NOWEFIO Edycja 2022

W ramach konkursu NOWEFIO Edycja 2022 Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej będzie realizował projekt pn. Aktywni...