ŁOMŻYŃSKI KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ

Konkurs NOWEFIO Edycja 2022

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału oraz wspieranie rozwoju podmiotów Ekonomii Społecznej działających na terenie Subregionu Łomżyńskiego.

W ramach konkursu NOWEFIO Edycja 2022 Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej będzie realizował projekt pn. Aktywni młodzi obywatele! – Łomżyński Szkolny Budżet Obywatelski?
Celem projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej 64 uczniów wieku 15 – 19 w mieście Łomża oraz 12 osób dorosłych poprzez wdrożenie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w okresie od 1.03. 2022 roku do 31.12. 2022 roku.
W ramach projektu w 4 placówkach zostaną powołane zespoły robocze Szkolnych Budżetów Obywatelskich, w których zrealizowany zostaną warsztaty przygotowujące do zorganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego.
W ramach projektu zostaną sfinansowane 8 inicjatyw zgłoszonych w 4 placówkach szkolnych, które uzyskają największa liczbę głosów.
Budżet inicjatyw będzie wynosił 7000 zł – każda palcówka szkolna; dodatkowo będzie można sfinansować kampanię promocyjną w szkołach oraz proces głosowania np. wydruk kart do głosowania. W każdej ze szkół zostanie zorganizowany Piknik Inicjatyw Szkolnych celem podsumowania SBO.

Autor admin

8 września, 2022

Więcej informacji z tej kategorii